A A A K K K
для людей із порушенням зору
Клесівська територіальна громада
Рівненська область, Сарненський район

Заява про наміри Карасин та Заява про екологічні наслідки діяльності

 

ЗАЯВА   ПРО   НАМІРИ

 

Інвестор (замовник): Клесівська селищна рада Сарненського району Рівненської області.

Поштова і електронна адреса: 34550 Рівненська область, Сарненський район, смт. Клесів, вул.Свободи,10, e-mail: klesiv_sarny@ukr.net.

Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти): об’єкт знаходиться на вул.Центральній,18 в с.Карасин Сарненського району Рівненської області.

Характеристика діяльності (об'єкта): реконструкція (добудова туалетів) Карасинської ЗОШ І-ІІ ступенів  (в т.ч. будівництво локальних очисних споруд).

Відповідно до положень Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» об’єкт  не внесено до переліку видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягати оцінці впливу на довкілля.

Транскордонного впливу немає.

Соціально-економічна необхідність планованої діяльності:

-  реконструкції школи пов’язана з необхідністю забезпечити навчальний заклад внутрішніми туалетами з урахуванням сучасних вимог;

- будівництво ЛОС «BIOTAL» забезпечує очищення госппобутових стічних вод ЗОШ.

Розрахункова потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:

- земельних -  в межах існуючої ділянки ЗОШ (площа добудови 58,89м2);

- енергетичних (тепло, електроенергія):

б) витрати тепла  10,42 Гкал/рік;

в) витрати електроенергії – 23,296 тис.кВт.год/рік;

- водних – 330,512 м3/рік.

Транспортне забезпечення (при будівництві і експлуатації): транспорт Підрядника при будівництві, при експлуатації - транспорт Замовника.

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами: забезпечення нормативної концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі; забезпечення очищення госппобутових стічних вод та недопущення забруднення навколишньої території відходами. Розглядається в одному варіанті.

Необхідна  еколого-інженерна  підготовка  і  захист  території  за варіантами: не потрібна.

Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві і  експлуатації) на навколишнє природне середовище:

Вплив на клімат і мікроклімат внаслідок експлуатації об’єкту відсутній.

Вплив на повітряне середовище вплив на повітряне середовище: під час будівництва має тимчасовий характер і пов’язаний з забрудненням повітря пилом і продуктами викидів двигунів при роботі будівельних машин і автотранспорту; потенційним джерелом впливу при експлуатації будуть локальних очисних споруд.

Вплив на геологічне середовище відсутній.

Вплив на водне середовище – не впливає, скид очищених стічних вод у водні об’єкти відсутній, відведення запроектовано в ґрунтовий потік через систему дренажних  траншей. Очисні споруди будуть забезпечувати повну біологічну очистку та знезараження стічних вод.

Вплив на ґрунти – можливе забруднення будівельними відходами, що утворюються під час реконструкції ЗОШ та відходами (ТПВ, грубі покидьки, осад та зневоднений активний мул з ЛОС) при експлуатації.

Вплив на рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти - відсутній.

Вплив на навколишнє соціальне середовище – позитивний.

Вплив на навколишнє техногенне середовище - відсутній.

Відходи  виробництва і  можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення: тверде побутове сміття збирається в металеві контейнери на бетонованому майданчику в господарській зоні з подальшим вивезенням на санкціоноване сміттєзвалище, виробничі (осад та стабілізований і зневоднений активний мул) в процесі технологічної концепції очистки утворює органо-мінеральне добриво, яке може використовуватись в сільському господарстві.

Обсяг виконання ОВНС: у відповідності з ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд».

Участь  громадськості:  розповсюдження Заяви про наміри та Заяви про екологічні наслідки діяльності через засоби масової інформації, доступ громадськості до матеріалів проекту ОВНС, врахування Заяв звернень громадських організацій, об’єднань та окремих громадян на стадії розробки матеріалів ОВНС проведення за їх вимогою громадських слухань з приводу проектованої діяльності. За довідками звертатись у Клесівську селищну раду за адресою: Рівненська область, Сарненський район, смт Клесів, вул.Свободи,10, тел.(3655) 5-07-30, (3655) 5-07-05.

 

 

Заява про екологічні наслідки діяльності

 1. Дані про планову діяльність , мету і шляхи її здійснення.

Об'єкт проектованої діяльності – Реконструкція (добудова туалетів) Карасинської ЗОШ І-ІІ ст.. за адресою: вул..Центральна,18 в с. Карасин Сарненського району Рівненської області.

Замовник проекту – Клесівська селищна рада Сарненського району Рівненської області.

Мета даного проекту є: влаштування внутрішніх туалетів в навчальному закладі з приведенням до сучасних вимог та забезпечення очищення стічних вод.

Проектними рішенням передбачено добудову до будівлі ЗОШ з влаштуванням «теплих» туалетів для учнів та викладачів, реконструкцію мереж водопостачання та каналізації, будівництво локальних очисних споруд гоп побутових стоків типу «BIOTAL» потужністю 2м3/добу.

Стічні води від туалетів школи відводяться запроектованою самопливною каналізаційною мережею в запроектовані локальні очисні споруди «BIOTAL». Технологія очистки господарсько-побутових стічних вод базується на використанні механічних (відстоювання) та біологічних (аеробне окислення) методів.

Очищені і знезаражені стічні води з установки відводяться ґрунтовим методом на запроектоване підземне  поле фільтрації.

Відповідно до положень Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» об’єкт  не внесено до переліку видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягати оцінці впливу на довкілля.

Суттєві фактори, що впливають на стан навколишнього природного середовища з урахуванням можливості виникнення надзвичайних екологічних ситуацій.

 Ступінь екологічного ризику планової діяльності та впливу на умови життєдіяльності людини та природне середовище оцінюється як мінімальне при умові виконання всіх вимог, передбачених проектом.

 1. Кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику та безпеки для життєдіяльності населення, а також заходи, що гарантують здійснення діяльності відповідно до екологічних норм і стандартів

Ресурсозберігаючі, захисні, відновлювальні, компенсаційні та охоронні заходи, розроблені в проекті, дозволяють зберегти екологічну рівновагу в районі розташування об’єкту планової діяльності, знизити до мінімуму вплив негативних факторів, що діють на повітряний простір.

Тверде побутове сміття збирається в металеві контейнери на бетонованому майданчику в господарській зоні з подальшим вивезенням на санкціоноване сміттєзвалище, виробничі: осад та стабілізований і зневоднений активний мул в процесі технологічної концепції очистки утворює органо-мінеральне добриво, яке може використовуватись в сільському господарстві

Шумове навантаження не перевищуватиме допустимих санітарно-гігієнічних нормативів. Впливи ультразвуку, електромагнітних та іонізуючих випромінювань відсутні.

Ресурсозберігаючі, захисні, відновлювальні, компенсаційні та охоронні заходи, розроблені в проекті, дозволяють зберегти екологічну рівновагу в районі розташування об’єкту, знизити до мінімуму вплив негативних факторів, що діють на оточуюче середовище.

 1. Вжиті заходи інформування громадськості про плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення.

Заходом інформування громадськості є оприлюднення «Заяви про наміри» та «Заяви про екологічні наслідки».

 1. Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень у відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об’єктів проектованої діяльності.

«Замовник» зобов’язується:

 1. Суворо контролювати виконання будівельно-монтажних робіт у відповідності з проектом.
 2. Проводити експлуатацію очисних споруд у відповідності з проектом та інструкціями по експлуатації обладнання.
 3. Забезпечити кваліфікацію обслуговуючого персоналу  у відповідності з вимогами штатного розкладу і виробничих інструкцій.
 4. Регулярно проводити перевірку знань інструкцій і вимог охорони навколишнього середовища обслуговуючим персоналом.
 5. Слідкувати за санітарним і протипожежним станом приміщень та території.
 6. Забезпечення отримання необхідних дозвільних документів (лімітів) при необхідності;
 7. Дотримання норм і правил охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки в процесі подальшої експлуатації об’єкту;
 8. Експлуатацію об’єкта здійснювати з додержанням принципів добросусідства та вільного доступу громадськості до інформації, пов’язаної з впливом на навколишнє середовище;
 9. Забезпечення оплати платежів за забруднення навколишнього природного середовища в об’ємах та в терміни, передбачені чинним законодавством.

Контроль забруднення навколишнього природного середовища буде здійснюватися інструментальними методами силами ліцензованих лабораторій у відповідності з затвердженими методиками з екологічних позицій, рівень впливу об’єкта планованої діяльності на навколишнє середовище визначається, як мінімальний.

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень